Books

Ranomi Kromowidjojo is well on her way to gaining everlasting fame. She has won many world titles and Olympic gold in individual and relay events.

Ranomi Kromowidjojoj

Op haar kenmerkende enthousiaste wijze vertelt Ranomi Kromowidjojo over thema’s als grenzen verleggen, presteren onder druk, omgaan met tegenslagen en ambitie. Daarnaast geeft ze zwemclinics, een droom voor elke zwemliefhebber. Voor meer informatie kunt u kijken op SportsSpeakers.nl.